+86 755-83044319

Produkty

/
/
Lineární regulátor (LDO)
Lineární regulátory poskytují stabilní výstupní napětí. Protože pracují v lineárním stavu, vyznačují se nízkou hlučností a aplikační obvod je ve srovnání s DC/DC měniči velmi jednoduchý, ale účinnost přeměny energie je mnohem nižší. Univerzální lineární regulátory obvykle používají vyzrálý proces a mají mnohem vyšší maximální vstupní napětí a vyšší výstupní proud než lineární regulátory s nízkým výpadkem. Lineární regulátor s nízkým výpadkem LDO (LDO je zkratka Low Dropout), může také správně pracovat při nižším rozdílu vstupního a výstupního napětí, také známý jako lineární regulátor s nízkou ztrátou nebo lineární regulátor s nízkou saturací. LDO se obecně používá ve speciální obvodové struktuře nebo struktuře CMOS, rozdíl napětí mezi jeho vstupem a výstupem je obecně menší než 0.8 V nebo dokonce menší než 0.1 V, statický proud je obecně nižší, ale výstupní proud je také vyšší. Klidový proud je obecně nižší, ale výdržné napětí je relativně nízké. Potenciální rozdíl mezi vstupem a výstupem univerzálního lineárního regulátoru je obecně vyžadován, aby byl alespoň 1.5 V. Použití LDO s nízkým rozdílem potenciálu má za následek menší ztráty energie a zjednodušuje návrh odvodu tepla.

Servisní horká linka

+86 0755-83044319

Hallův snímač

Získejte informace o produktu

WeChat

WeChat